ohlašovna : 112        ostatní :   353 825 122   nebo   731 415 304
  • Oslavy 150. založení sboru.... ohlédnutí

  • Zásahové tablety GINA LITE - navigace na místo zásahu, informace o události....

  • Nabídka pro věřejnost

  • Svolávací systém ....

  • Zrušení floriána

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hasiči Nejdek jsou sborem dobrovolných hasičů, jsou poloprofesionální jednotkou požární ochrany kategorie JPO II v působnosti Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (HZS KK). Sbor nejdeckých hasičů (založen 12. dubna 1868) dnes tvoří 45 členů, zásahová jednotka má 19 členů.

 

Sbor dobrovolných hasičů (SDH)

 

Povinnost obcí zřizovat jednotky požární ochrany stanoví zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Zřizovatelem jednotky je město Nejdek.

Hasiči Nejdek jsou v rámci okresu Karlovy Vary jednou z pěti (v rámci Karlovarského kraje jednou z dvanácti) jednotek JPO II.

Členové těchto jednotek vykonávají službu jako své hlavní nebo vedlejší povolání. Při vyhlášení poplachu jednotka vyjíždí z místa své dislokace nejpozději do 5 minut, dojezdová doba na místo události je do 10 minut. Do pracovní pohotovosti jsou zařazováni vždy 4 členové této jednotky. Členům jednotky je hrazena pracovní pohotovost a stanovený rozsah hodin k ošetřování a údržbě požární techniky a k provádění odborné přípravy. Stát přispívá zřizovatelům jednotek 50 % nákladů na zajištění pracovní pohotovosti.