ohlašovna : 112        ostatní :   353 825 122   nebo   731 415 304
  • Oslavy 150. založení sboru.... ohlédnutí

  • Zásahové tablety GINA LITE - navigace na místo zásahu, informace o události....

  • Nabídka pro věřejnost

  • Svolávací systém ....

  • Zrušení floriána

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Členové zásahové jednotky

 
Velitel jednotky:          Němec František
Zas.velitele:                 Silovský Václav
 
Velitel družstva:        Třeba Lukáš
                                   Rygar František
                                   Kavulok Milan
                                   Cupal Luboš
                                   Henčl Lukáš
                                   Špetlík Lumír
 
Technik:                      Nápravník Alois
 
Strojník:                   Šašek Pavel
                                  Biela Ondřej
                                  Dere Pavel
                                  Třeba Vítěslav
                                  Syrovátka Tomáš

 

 

                               
Hasič:                       Mandous Daniel
                                  Herout Lukáš
                                  Henčl Michal
                                  Vávra Michal
                                  Houdek Jiří