ohlašovna : 112        ostatní :   353 825 122   nebo   731 415 304

Z důvodu napadení našeho předchozího webu jsou v kategorii uvedeny pouze zásahy od 1.6.2017

Konečný počet zásahu v roce 2017

215

_______________________________________________________________________________________________

Seznam zásahů :

Další články...