ohlašovna : 112        ostatní :   353 825 122   nebo   731 415 304

 

 

Bilance roku 2017

Jednotka v roće 2017 vyjela celkem k 215 zásahum. Toto je zatím rekordní počet zásahů v jednom roce za celou dobu existence jednotky v Nejdku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail událostí podle druhu : 

Požár                            25x

Dopravní nehoda         16x (z toho 3x želez. dopravní nehoda)

Únik látek                      24x (z toho 3x únik plynu)

Ostatní pomoc            13x

Mimořádná událost     1x

Planý poplach                4x

Technická pomoc         132x