ohlašovna : 112        ostatní :   353 825 122   nebo   731 415 304

 

 

Nové zásahové tablety pro prvovýjezdová vozidla GINA LITE

 - navigace na místo události, informace o události a součinnots s ostatními vozy IZS v reálném čase

 

 

Systém GINA, slouží pro zrychlení komunikace s KOPIS HZS KVK a zjednodušení navigace na místo zásahu. Systém GINA umožňuje přímo na tabletu zobrazit příkaz k výjezdu (PKV), zároveň automaticky načte adresu a zahájí navigaci k místu. Ze systému lze odesílat tzv. "statusy" (informace o aktuální činnosti jednotky - výjezd, na místě zásahu, lokalizace požáru apod.) přímo na KOPIS HZS KVK. Dále dokáže zobrazit na mapě například dostupné hydranty, ostatní jednotky mířící k zásahu atd. samozřejmostí je i možnost fotodokumentace místa události a možností sdílení s ostatními jednotkami mířícími na místo. 

Díky tomuto systému došlo u jednotek ke zkrácení doby dojezdu na místo až ve 30% událostí , což vede k rychlejší pomoci a tím samozřejmě rychlejší záchraně života a majetku.

Těmito tablety byly osazeny vozidla CAS 15 MAN a DA 10 Mercedes, které slouží jako vozidla k prvotnímu výjezdu.

 

Pořízení tabletu a softwaru byla otázka bezmála 20 tis. korun a bylo ho možné realizovat díky finační podpoře společnosti Sultrade Automation s.r.o.

 

www.sultrade.cz

Tím to způsobem JSDH děkuje za podrporu této společnosti.