ohlašovna : 112        ostatní :   353 825 122   nebo   731 415 304

 Děkujeme všem přátelům a kamarádům stejně tak i všem vzácným hostům, kteří s námi oslavili 150. výročí založení našeho sboru. Stejne tak i děkujeme veřejnosti, která nám pomohla vytvořit úžasnou atmosferu. Proto Vám teď přinášíme malé ohlednutí na tento pro nás velmi významný den.